Konsultācijas statistikā

Viens no laboratorijas mērķiem ir sekmēt kvalitatīvu statistikas metožu pielietošanu mācību un zinātniskajā darbā Latvijas Universitātē, vienlaicīgi veicinot starpnozaru sadarbību.

Diplomdarbu vai zinātnisko publikāciju sagatavošanai nereti ir nepieciešams ievākt datus par aplūkoto problemātiku un izdarīt aprakstošus vai vispārinošus secinājumus. Lai iegūti rezultāti būtu uzticami, ir nepieciešams izvēlēties konkrētiem datiem atbilstošas statistikas metodes un tās pareizi pielietot.

Sekojot ārzemju universitāšu piemēram, Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija sniedz konsultācijas LU studentiem un darbiniekiem par statistikas un datu apstrādes jautājumiem diplomdarbu vai zinātnisko publikāciju sagatavošanai.

Lai pieteiktos konsultācijai nepieciešams nosūtīt e-pastu ar īsu problēmas aprakstu uz statistics@lu.lv ar norādi “Konsultācija statistikā”.

Svarīgi!  Šobrīd konsultācijas ir maksas pakalpojums, un norēķinus ar laboratoriju jāveic katram interesentam individuāli. Konsultāciju maksa tiek noteikta pēc vienošanās un ir atkarīga no problemas sarežģītības un nepieciešamās iepriekšējās sagatavošanās.