Projekti

Auto sensoru ģeogrāfisko datu analīze

2016-2017

Sadarbībā ar RTU DTIF pētniekiem un projekta laikā tika izstrādās GPS datu apstrādes un analīzes risinājums bīstamo ceļu posmu prognozei un braucēju profilēšanai, izmantojot statistikas un mašīnapmācības metodes.