76. LU starptautiskās zinātniskās konferences matemātikas un datorzinātnes sekcijas ietvaros notiks sēde “Matemātiskā statistika” (sēdes vadītājs Jānis Valeinis).

Laipni aicināti visi interesenti!

Vieta: LU Fizikas un matemātikas fakultāte (Zeļļu iela 25), 233. telpa
Laiks: 18.00-20.00

Uzstājas:

  • Māra Vēliņa – Sensoru lielo datu analīze (Big data analysis for sensor data)
  • Artis Luguzis – Jaukta tipa daudzdimensiju datu analīze (Multivariate analysis of mixed data)
  • Leonora Pahirko – Divu izlašu datu problēmas izdzīvošanas analīzē (Two-sample data problems in survival analysis)
  • Svetlana Aņiskeviča – Meteoroloģisko novērojumu datu statistiskās analīzes pamatprincipi (Basic principles of Meteorological data analysis)
  • Juris Breidaks – Izlases kļūdu novērtēšana ar programmas R bibliotēku vardpoor (Sample error estimation using the R package vardpoor)

Pēc prezentācijām neformālā daļa ar kafiju un cepumiem.

Zinātnieku nakts 2017

October 3rd, 2017 | Posted by al09167 in Uncategorized - (0 Comments)

Zinātnieku nakts

2017. gada 29. septembrī jau divpadsmito reizi Latvijā notika Zinātnieku nakts. Arī šogad to koordinēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, vadošajām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un citām ar pētniecību saistītām organizācijām. Šogad zinātnes un pētniecības pasākumu tēma bija inovācijas.

 

Šī pasākuma dēļ Fizikas un matemātikas  durvis vēra un ar aizraujošo dabaszinātņu pasauli iepazinās vairāk kā 1000 cilvēku!

Šajā vērtīgajā notikumā pirmo (bet noteikti ne pēdējo!) reizi piedalījāmies arī mēs – Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas pārstāvji. Gribējām parādīt, ka matemātika un it īpaši varbūtību teorija var aizraut arī cilvēkus, kam ikdienā ar to nav daudz saskares.

(more…)

Sākot ar 2017. gada rudeni jebkuram LU studējošajam ir iespēja iepazīties ar statistikas pamatjēdzieniem un datu analīzes metodēm C daļas kursā “Lietišķā statistika ar programmu R”.

Kurss paredzēts arī kā praktisks ievads darbā ar programmu R, kas ir viena no šobrīd zinātnieku (un ne tikai) populārākajām brīvpieejas datorprogrammām pētījumu datu apstrādei un rezultātu vizualizācijai.

Īpaši aicināti tie studējošie, kam drīzumā paredzēts izstrādāt studiju un zinātniskos darbus, kuru sastāvdaļa ir datu ievākšana, apstrāde un statistiskā analīze.

Kurss “Lietišķā statistika ar programmu R” notiks Fizikas un matemātikas fakultātē Zeļļu ielā 25, ceturtdienās 16:30 – 18:00, 243. telpā. Kursa apgūšanai studējošie reģistrējas individuāli LUIS sistēmā.

Sīkāks kursa apraksts un saturs šeit.

Jautājumus par kursu droši sūtīt uz statistics@lu.lv.

 

Eiropas statistiķu sanāksme (EMS) ir nozīmīgākā statistikas un varbūtību teorijas konference Eiropā, kas tiek organizēta katru otro gadu. Šogad konference norisināsies no 24. līdz 28. jūlijam Helsinkos.

Konferences sesijas aptver plašu statistikas tēmu loku, kā piemēram, izdzīvošanas analīze, gadījuma grafi, Beijesa neparametrisko metožu attīstība, atkarības modelēšana ar kopulām, daudzdimensiju modeļu izvēle, laikrindu analīze, gadījuma procesi, statistiskā ģenētika un genomika u.c.

Konferencē piedalīsies arī trīs LU matemātikas doktoranti:
– Līga Bethere ar prezentāciju “Empirical likelihood ratio confidence interval for the linearly trimmed mean”,
– Artis Luguzis ar prezentāciju “Model selection using penalized empirical likelihood”,
– Jeļena Vaļkovska ar prezentāciju “Jackknife empirical likelihood inference for the ROC curve”.

Vairāk par konferenci šeit.