Pakalpojumi

Laboratorijas galvenais mērķis ir Latvijas Universitātes studentu un personāla konsultēšana par statistikas metodēm un to pielietošanu.

Esam atvērti arī abpusēji izdevīgai sadarbībai ar pārējiem interesentiem gan pētniecības projektos, gan citās sadarbības formās pēc vienošanās.

Pakalpojumi

 1. Statistiskā modelēšana
 2. – Klasiskās statistikas metodes – hipotēžu pārbaude, testi, ANOVA, regresiju modeļi, laikrindu analīze u.c.
  – Daudzdimensiju analīzes metodes un datu izrace (data mining).
  – Specializētu riska modeļu pielietošana un izstrāde (riska modeļi, klientu uzvedības un segmentācijas modeļi u.c.).
  – Neatkarīga modeļu un rezultātu izvērtēšana.

 3. Pētījumu dizains un metodoloģija
 4. – Biostatistikas metodes.
  – Izlašu apsekojumi, metožu izvēle.
  – Rezultātu apkopošana un interpretācija.
  – Advancētu statistisko metožu pielietošana nestandarta situācijās.

 5. Apmācības un konsultācijas
 6. – Statistikas pamati.
  – Datu analīzes metodes.
  – R, SPSS un citas statistikas programmas.

 7. Biznesa inteliģences rīku izstrāde
 8. – Datu apstrāde.
  – Interaktīvas vizualizācijas.
  – Riska paneļi.